Trh s tepelnými čerpadlami na Slovensku ide na plný “plyn”, avšak iným smerom ako ostatné krajiny

Slovensko je druhým najrýchlejšie rastúcim trhom s tepelnými čerpadlami v rámci krajín združených v Európskej asociácii pre tepelné čerpadlá. Na rozdiel od zavedených trhov typu Nórsko, Švédsko, Dánsko, Taliansko, Fínsko a pod. sa však zásadne líši jedným ukazovateľom…

O čo ide? Na rozdiel od vyššie uvedených krajinách, domácnosti v tuzemsku silne preferujú tepelné čerpadlá vzduch/voda na úkor tepelných čerpadiel vzduch/vzduch, ktoré sa naopak tešia veľkej obľube na Západe. Čím je to spôsobené? Dôvodov je hneď niekoľko:

  • Tuzemské domácnosti preferujú tepelné čerpadlá, ktoré dokážu fungovať samostatne po celý rok, a to aj pri teplotách okolo – 25 ° C, čo môže byť problém pri tepelných čerpadlách vzduch/vzduch. Kým pre domácnosti v severnej a západnej Európe boli tepelné čerpadlá historicky doplnkovým zdrojom tepla, pričom aj tento trend sa teraz otáča, tuzemské domácnosti chcú mať zdroj tepla jediný.
  • Domácnosti na Slovensku chcú tepelné čerpadlá využívať na výrobu tepla aj teplej vody. Toto ale tepelné čerpadlá vzduch/vzduch neponúkajú.
  • Rodiny na Slovensku nemajú ako prioritu používať tepelné čerpadlá aj ako klimatizáciu, čo je vlastnosť čerpadiel vzduch/vzduch ktoré sa tešia obľube v krajinách na pobreží Stredozemného mora.
  • Na Slovensku nemajú tradíciu stimuly od štátu v podobe nižších sadzieb elektriny pre majiteľa tepelných čerpadiel, ktoré by kompenzovali zvýšenú spotrebu elektriny u jednotiek vzduch/vzduch.

Vyššie uvedené ale nemusí platiť aj pre vás

Okrem tepelných čerpadiel vzduch/vzduch a vzduch/voda, sú na trhu k dispozícii aj jednotky zem/voda a voda/voda, pričom každý z týchto typov čerpadiel má svoje špecifiká a žiadny nie je univerzálne vhodný či nevhodný.

Nevyberajte len čerpadlo, ale aj jeho inštaláciu a servis

V prípade, že sa rozhodnete preskúmať konkrétne výhody, ktoré vám tepelné čerpadlá ponúka, je žiaduce toto konzultovať s obchodníkom, ktorý má vo svojej ponuke viac typov čerpadiel a je tak schopný vám poskytnúť objektívne odporúčania. Kvalita inštalácie a následného servisu je pritom rovnako dôležitá ako kvalita samotného čerpadla, venujte jej teda veľkú pozornosť.

Vyššie uvedené výhody čerpadiel vzduch/voda nemusí znamenať, že tieto jednotky sú vhodné aj pre vás, o výhodách a nevýhodách jednotlivých typov tepelných čerpadiel sa dočítate na tejto stránke https://www.ivt.sk/sk/typy-tepelnych-cerpadiel

Zdroj obrázku: Alhim / Shutterstock.com